Targi Edukacyjne Festiwalu Zawodów w Małopolsce 2019


    W dniach 21-23 marca 2019 roku uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale prezentowali swoją szkołę na Targach Edukacyjnych Festiwalu Zawodów na terenie EXPO Kraków. Wydarzenie to podobnie jak w latach ubiegłych cieszyło się ogromną popularnością wśród uczniów kończących gimnazjum lub szkołę podstawową. Festiwal został zorganizowany po raz siódmy. Odbywa się zawsze wiosną, kiedy uczniowie podejmują decyzje o wyborze szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej. Podczas wydarzenia młodzież mogła spróbować swoich sił w różnych branżach, a także porozmawiać ze starszymi kolegami. Do skorzystania z edukacyjnej oferty służb mundurowych zachęcało także wojsko, policja, straż pożarna, graniczna i miejska.

     Zespół Szkół i Placówek w Skale zaprezentował 2 branżowe stanowiska przygotowane przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Pierwszym z nich było stanowisko prezentujące zawód Technika Logistyka oraz Technika Spedytora. Na drugim stanowisko prezentowano zawód Technika Informatyka. Obydwa nasze stanowiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Stanowiska przygotowane były przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami takimi jak: OSM Skała, KRAK – MARFISH oraz GIGAinternet. Wsparła nas również 6 Brygada Powietrznodesantowej w Krakowie.

     Festiwal Zawodów był okazją do zaprezentowania praktyk zawodowych, które młodzież z Technikum z ZSiPO w Skale odbyła w tym roku we włoskiej Bolonii. Praktyki zawodowe trwały 4 tygodnie od 9 lutego do 10 marca. Realizowane były przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. W trakcie ich trwania 30 osobowa grupa logistyków i informatyków odbywała praktyki we włoskich zakładach pracy, zdobywając doświadczenie i nowe umiejętności. Dodatkowo uczniowie mieli okazję szlifować angielski i poznać wiele zwrotów w języku włoskim. Uczniowie, którzy brali udział w tegorocznych praktykach w trakcie festiwalu zawodów opowiadali o przebiegu zagranicznych staży. Mówili nie tylko o swojej pracy ale również o licznych pięknych miejscach, które udało im się zobaczyć we Włoszech. A było co zwiedzać, gdyż w trakcie weekendów młodzież miała zorganizowaną wycieczkę do Wenecji, Florencji a także mieli okazje zwiedzić najciekawsze zakątki Bolonii.

     Targi Edukacyjne w Krakowie to okazja na poznanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych ale i również tego co w ramach kształcenia zawodowego dodatkowo szkoła może zaoferować. Niewątpliwie są nimi staże zagraniczne, które już od paru lat organizuje nasza szkoła. A zainteresowanie nimi kandydatów podczas targów edukacyjnych było ogromne, co tylko potwierdza, iż ZSiPO w Skale umożliwia kształcenie młodzież na europejskim poziomie.