Zajęcia kulturowe

Zajęcia kulturowe przygotowujące do mobilności o charakterze kulturowym składały sie z bloku 3 spotkań w dniach 07.11.2018, 12.12.2018 oraz 30.01.2019. Były one poświęcone zagadnieniom dotyczącym norm społecznych i funkcjonowaniu w kraju partnera. Uczniowie dowiedzieli się o różnicach kulturowych między krajem partnera a naszym, o systemie pracy, regulaminie pobytu, poznali charakterystykę regionu, w którym będą przebywać. […]

Przygotowanie językowe

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Joannę Jarzmik w znacznej części poświęcone były rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej z zastosowaniem języka branżowego (z podziałem na grupy: język angielski w branży informatycznej oraz język angielski dla logistyków). Na zajęciach uczniowie ćwiczyli  jak sprawnie porozumiewać się językiem obcym w praktyce (płynność wypowiedzi, unikanie typowych błędów gramatycznych, wadliwa wymowa). Ponadto […]