Przygotowanie językowe

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Joannę Jarzmik w znacznej części poświęcone były rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej z zastosowaniem języka branżowego (z podziałem na grupy: język angielski w branży informatycznej oraz język angielski dla logistyków).

Na zajęciach uczniowie ćwiczyli  jak sprawnie porozumiewać się językiem obcym w praktyce (płynność wypowiedzi, unikanie typowych błędów gramatycznych, wadliwa wymowa).

Ponadto pisali swoje CV oraz odbyli wstępne rozmowy kwalifikacyjne (przydatne zwroty, przykładowe odpowiedzi na pytania).

Zakres tematyczny (przykładowe zagadnienia):

– bezpieczeństwo w pracy

– sprzęt komputerowy

– podstawowe czynności komputerowe

– użycie komputera

– rola działu IT w firmie

– ochrona danych w sieci

– Internet

– problemy i rozwiązania, pomoc techniczna

– usługi z zakresu IT, negocjowanie warunków

– skróty używane w logistyce

– reklama

– usługi logistyczne

– transport, dystrybucja i kooperacja

– wydawanie instrukcji, prowadzenie rozmów telefonicznych

– techniki sporządzania dokumentów

– komunikacja w biznesie

– struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

– prowadzenie negocjacji oraz dyskusji na tematy związane z logistyką i działem IT

 

Notatkę sporządziła oraz przeprowadziła zajęcia – Joanna Jarzmik