Zajęcia kulturowe

Zajęcia kulturowe przygotowujące do mobilności o charakterze kulturowym składały sie z bloku 3 spotkań w dniach 07.11.2018, 12.12.2018 oraz 30.01.2019. Były one poświęcone zagadnieniom dotyczącym norm społecznych i funkcjonowaniu w kraju partnera. Uczniowie dowiedzieli się o różnicach kulturowych między krajem partnera a naszym, o systemie pracy, regulaminie pobytu, poznali charakterystykę regionu, w którym będą przebywać.

Podczas spotkań uczestnicy pracowali w grupach wykonując różne zadania min. podane poniżej:

Wykonaj plakat na temat kraju przyjmującego prezentując na nim następujące informacje

 • nazwa kraju
 • powierzchnia ( w porównaniu z powierzchnia Polski)
 • liczba ludności (w porównaniu z ludnością Polski)
 • flaga
 • zaznacz miasta:

Rzym, Wenecja, Mediolan, Neapol, Bolonia, Palermo, Florencja

 • podpisz wyspy: Sycylia, Sardynia, Elba, Capri
 • podpisz morza wokół Włoch ( min. 3)
 • zaznacz region przyjmujący ( podaj jego nazwę)i miasto przyjmujące ( podaj jego nazwę)
 • dopasuj zdjęcia obiektów do miejsc i naklej je na plakat wraz z opisami
 • wrysuj 2 największe rzeki ( jedna płynie przez stolicę, druga na północy)
 • podpisz najwyższy szczyt i podaj jego wysokość
 • podaj kilka informacji na temat ukształtowania terenu ( góry – jakie i gdzie, niziny – jakie i gdzie) – zamieść je na plakacie.

Przygotowane przez uczestników postery były prezentowane w holu szkoły.

Zajęcia prowadziła p. Bogumiła Niegolewska