O projekcie

Projekt „Staże zagraniczne – droga do kariery” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR. W ramach projektu 30 naszych uczniów z kierunków technik informatyk i technik logistyk wyjedzie na czterotygodniowe staże do włoskich przedsiębiorstw. Realizacja projektu ułatwi […]

About project

2018-1-PL01-KA102-048846 Title: Staże zagraniczne – droga do kariery – „Foreign Internships – Way to a Career” Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale The project „Foreign Internships – Way to a Career” started on 1st October 2018 and lasted 12 months. 30 students from our school (Schools and Educational Institutions in Skala) who study in […]