Ogłoszenie o rekrutacji

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do projektu: „Staże zagraniczne – droga do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszego Technikum, w szczególności z klas III, z kierunków informatyk (15 osób) i technik logistyk (15 osób). Termin stażu: 11.02.2019 – 08.03.2019 Miejsce stażu: Włochy, Bolonia Udział w projekcie jest […]

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Staże zagraniczne – droga do kariery” Nr projektu 2018-1-PL01-KA102-048846 Przepisy ogólne Projekt pt. „Staże zagraniczne – droga do kariery” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w partnerstwie z YouNet we Włoszech, zwaną dalej organizacją przyjmującą. Projekt jest realizowany z funduszy Unii […]