Przygotowanie językowe informatyków

W ramach projektu „ Praktyki Zagraniczne – Kluczem do Sukcesu” 10 uczniów z kierunku technik informatyk wzięło dotychczas udział w 3 spotkaniach z praktycznego kursu języka angielskiego o specjalności IT.

Na zajęciach omawiane zostały następujące tematy: definicja IT, rodzaje sieci komputerowych, ich topologie, sieci bezprzewodowe, budowa komputera. Na zajęciach były poruszane zagadnienia gramatyczne: czasy gramatyczne, tryby warunkowe oraz strona bierna.