Ogłoszenie o rekrutacji

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do projektu:

„Staże zagraniczne – droga do kariery”
realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszego Technikum,
w szczególności z klas III,
z kierunków informatyk (15 osób) i technik logistyk (15 osób).

Termin stażu: 11.02.2019 – 08.03.2019

Miejsce stażu: Włochy, Bolonia

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:

  • atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach,
  • transport,
  • noclegi,
  • wyżywienie w postaci kolacji,
  • kieszonkowe na pozostałe wyżywienie,
  • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Wenecji i Florencji
  • ubezpieczenie,
  • przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i zawodowe przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pani Bogumiły Niegolewskiej – koordynatora projektu do dnia  22 października 2018 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie i u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Zachęcamy do udziału!!!