Spotkanie podsumowujące

W dniu 11.06.2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Erasmus + ,, Staże zagraniczne – droga do kariery”.  W tym roku szkolnym 15 logistyków i 15 informatyków z Technikum w Skale uczyło się zawodu we Włoszech. Tym razem swoje umiejętności doskonalili w Bolonii, przy okazji zwiedzając Wenecję, Florencję, Mediolan i San Marino. Projekt był bezpłatny dla uczniów – finansowany z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 76 336,00 EUR czyli ponad 333 000 PLN. Odbył się dzięki współpracy organu prowadzącego szkołę – Powiatu Krakowskiego wraz z jego przedstawicielem prawnym dyrektorem szkoły Karolem Papiszem z włoską organizacją YOUNET, specjalizującą się w Europie w edukacji młodzieży. Czas trwania projektu to okres 12 miesięcy, od 1.10.2018 do 30.09.2019 roku. W działania projektowe  zaangażowani byli nauczycieli i pracowników szkoły, a koordynatorem była wicedyrektor szkoły Bogumiła Niegolewska, która poprowadziła wspomniane spotkanie podsumowujące.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy – przyszli pracodawcy absolwentów Technikum w Skale, partnerzy szkoły oraz przedstawiciel Powiatu Krakowskiego, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej  Janina Grela  i Małgorzata Zięć – dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy . Obecni byli przedstawiciele wojska, policji oraz staży. Udział w spotkaniu wzięli również wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt, nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych, klasy 2 i 3 technikum wraz z wychowawcami oraz pani księgowa, która pracuje przy rozliczaniu projektów Erasmus.

Podstawowym  celem  projektu było ułatwienie uczniom startu na rynku pracy, czemu sprzyjało przygotowanie poprzedzające praktyki. Obejmowało  szereg zajęć z kształcenia językowego, zawodowego oraz przygotowanie  kulturowe i zajęcia motywacyjne. Po nim odbyła się najbardziej atrakcyjna część projektu – wyjazd na miesiąc do Włoch, o którym opowiadali podczas spotkania uczniowie klas 3, prezentując liczne zdjęcia i filmy z Bolonii, Wenecji i Florencji. Wspominali przede wszystkim warunki zakwaterowania w 2-3 – osobowych pokojach z aneksem kuchennym i łazienką, wycieczki  do słynnych miast włoskich, otrzymywane kieszonkowe, włoską kuchnię i gościnność, ale przede wszystkim to, jak uczyli się zawodu, pracując we włoskich przedsiębiorstwach. Swoimi wrażeniami i obserwacjami z wyjazdu podzielił się również dyrektor szkoły  Karol Papisz, który był jednym z opiekunów w czasie wyjazdu młodzieży do Bolonii. Dzięki tym działaniom uczniowie nie tylko przeżyli świetną przygodę, ale przede wszystkim uzyskali uznawane w Europie dokumenty i certyfikaty min. ECVET i Europass Mobilność.

Warto dodać, że Zespół Szkół w Skale jest  liderem wśród wszystkich szkół średnich powiatu krakowskiego w zakresie pozyskiwania funduszy na kształcenie. Od 2016 roku szkoła otrzymała bez mała 1,5 miliona złoty z projektu POWER i Erasmus+. Były przeznaczone dla uczniów: „Staże zagraniczne – teoria w praktyce” – 200 000 zł , „Praktyki zagraniczne. Europejska jakość – profesjonalne doświadczenie”- 270 000 zł, „Staże zagraniczne – droga do kariery” – 333 000 zł, ,,Paszport do Europy” – 130 000 zł, ,,Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości” – 160 000 zł, oraz projekty dla nauczycieli: „Edukacja językowa szansą na rozwój szkoły” – 50 000 zł i Budowanie szkoły przyszłości na językach teraźniejszości  – 125 000 zł. Dały one łączną kwotę wysokości ponad 1,2 mln zł. Pula ta ulegnie jednak powiększeniu, ponieważ nasz szkoła dostała kolejne dofinansowanie w kwocie 315 000 zł na projekt ,,Praktyki zawodowe – kluczem do sukcesu”, którego realizacja nastąpi w roku szkolnym 2019/2020. Tym razem naszych uczniów z Technikum czeka wyjazd do Grecji, a dokładnie na Kretę.

zaproszenie na spotkanie podsumowujace