Przygotowanie językowe informatyków

W ramach projektu „ Praktyki Zagraniczne – Kluczem do Sukcesu” 10 uczniów z kierunku technik informatyk wzięło dotychczas udział w 3 spotkaniach z praktycznego kursu języka angielskiego o specjalności IT. Na zajęciach omawiane zostały następujące tematy: definicja IT, rodzaje sieci komputerowych, ich topologie, sieci bezprzewodowe, budowa komputera. Na zajęciach były poruszane zagadnienia gramatyczne: czasy gramatyczne, […]

Przygotowanie językowe logistyków

Ruszyły zajęcia językowe przygotowujące młodzież do wyjazdu na praktyki. Celem zajęć jest nauka specjalistycznego języka angielskiego, związanego z logistyką i transportem. Cały program szkolenia zostanie zrealizowany podczas 16 spotkań. Na razie odbyły się 3 spotkania, podczas których młodzież otrzymała darmowe podręczniki oraz wraz z nauczycielem zastanawiała się jak efektywnie korzystać z nowej interaktywnej tablicy. Joanna […]

Ogłoszenie o rekrutacji

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do projektu: „Praktyki zagraniczne – kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszego Technikum, w szczególności z klas III, z kierunków informatyk (10 osób) i technik logistyk (18 osób). Termin stażu: kwiecień 2020 Miejsce stażu: Grecja, Kreta Udział w projekcie jest bezpłatny […]

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu

Projekt „PRAKTYKI ZAGRANICZNE – KLUCZEM DO SUKCESU” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 71 614,00 EUR. W ramach projektu 28 naszych uczniów z kierunków technik informatyk i technik logistyk wyjedzie na czterotygodniowe staże do greckich przedsiębiorstw. Realizacja projektu […]